ONZE SPECIALISATIES

Nabestaanden

Wij bieden deskundige bijstand aan nabestaanden van slachtoffers die zijn omgekomen door een strafbaar feit. Het verlies van een dierbare door een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis die veel emoties oproept. In deze moeilijke periode wordt u geconfronteerd met allerlei praktische en juridische zaken die geregeld moeten worden. Wij bieden u hoogwaardige juridische hulp die u verder brengt. 

Rechten 
U hebt als nabestaande van een slachtoffer een aantal rechten. 

 • U heeft recht op informatie.

 • U heeft recht op hulp.

 • U kunt bescherming krijgen.

 • U mag zich laten bijstaan. 

 • U mag vragen om een tolk als u de Nederlandse taal niet goed begrijpt. 

 • U kunt een vergoeding vragen voor uw schade. 

 • U mag vragen om contact met de verdachte of dader. 

 • U heeft recht op een goede behandeling. 

 • U mag klagen wanneer het Openbaar Ministerie besluit dat er geen strafzaak komt. 

 • U mag vragen om stukken van het dossier van de strafzaak te zien. 

 • U kunt een vergoeding krijgen als u moet getuigen. 

 • U mag in sommige gevallen spreken in de rechtszaal.

 • U heeft het recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader.

Spreekrecht 

Als het slachtoffer is overleden dan wordt vaak de vraag gesteld wie gebruik mag maken van het spreekrecht. Hieronder volgt een limitatieve opsomming van de spreekgerechtigden: 

 • De echtgenoot of geregistreerde partner dan wel een andere levensgezel van het overleden slachtoffer. 

 • De bloedverwanten in rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graat ingesloten van het overleden slachtoffer. Het spreekrecht van de bloedverwanten is beperkt tot drie personen. Indien meer dan drie bloedverwanten te kennen hebben gegeven het spreekrecht te willen uitoefenen, dan beslist de voorzitter welke drie personen van dat recht gebruik mogen maken.  

Schadevergoeding 

Vanaf 1 januari 2019 kunnen nabestaanden een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade. Er zijn daarnaast nog vele andere materiële en immateriële schadeposten die in de strafprocedure gevorderd kunnen worden. 

Uitkering door Schadefonds Geweldsmisdrijven
De echtgenoot, samenwonende partner of kinderen van het overleden slachtoffer kunnen naast het strafproces een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.  

Ervaren slachtofferadvocaat

U wilt zich als nabestaande van een slachtoffer laten bijstaan door een ervaren slachtofferadvocaat. U bent bij ons aan het juiste adres. Wij verlenen deskundige bijstand in slachtofferzaken. Vanaf het begin van het politieonderzoek tot en met de inhoudelijke behandeling bij de rechtbank of het gerechtshof. 

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. We bekijken dan samen wat wij voor u kunnen betekenen.