ONZE SPECIALISATIES

Verdachten

Rechten

Het strafrecht bepaalt welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf daarvoor gegeven kan worden. Volgens het strafrecht kan een verdachte alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is. Als u verdacht wordt van een strafbaar feit dat heeft u bepaalde rechten.
 

 • U heeft het recht om te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht. 

 • U hoeft de vragen van de politie niet te beantwoorden (zwijgrecht). 

 • U heeft het recht om voor het (eerste) verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten. 

 • U heeft recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor. 

 • Vertel het de politie als u iets niet begrijpt. Meld het ook als u zich ziek voelt, een dokter wilt spreken of dringend medische zorg of medicijnen nodig heeft. 

 • Als de (hulp)officier van justitie beslist dat u op het politiebureau moet blijven, dan mag u vragen om een derde (bijvoorbeeld een familielid) te laten weten dat u wordt vastgehouden. 

 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u vragen om het consulaat of de ambassade van uw land te laten weten dat u wordt vastgehouden. 

 • U heeft het recht om stukken in te zien. 


Hoe lang kan de politie u vasthouden? 

Afhankelijk van het feit waarvan u wordt verdacht kunt u maximaal 3 dagen en 18 uur op het bureau worden vastgehouden. Is hierna voor het onderzoek nodig dat u langer wordt vastgehouden, dan beslist de rechter hierover.

Recht op een advocaat 

Voordat u door de politie wordt verhoord heeft u het recht om vertrouwelijk met een advocaat te spreken. Een advocaat kan voordat u wordt gehoord uitleg geven over het strafbare feit waarvan u wordt verdacht, juridisch advies geven, vertellen hoe en politieverhoor verloopt, vertellen welke rechten en plichten u tijdens het verhoor heeft en bijvoorbeeld contact opnemen met uw familie of werkgever om hen te informeren over uw situatie. Ook tijdens het verhoor heeft u recht op de aanwezigheid van een advocaat om u bij te staan. 

Wat gebeurt er nadat u bent verhoord? 

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, dan heeft u eerst met de politie en het openbaar ministerie te maken. De officier van justitie beslist wat er met uw zaak moet gebeuren. Uw zaak kan op verschillende manieren worden afgehandeld: 

 

 • Seponeren. Uw zaak kan (voorwaardelijk) worden geseponeerd. Dat wil zeggen dat u niet wordt vervolgd. Wel kunnen aan de sepotbeslissing voorwaarden worden verbonden waaraan u zich moet houden. Bijvoorbeeld een contactverbod met het slachtoffer en/of een reclasseringstoezicht met bijzondere voorwaarden. 

 • Strafbeschikking. Als de officier van justitie vindt dat u schuldig bent kan hij aan u een strafbeschikking opleggen. Een strafbeschikking kan bestaan uit een geldboete of een werkstraf. Een strafbeschikking kan ook een rijontzegging en/of een gedragsmaatregel inhouden. U dient altijd eerst te overleggen met een advocaat voordat u de strafbeschikking accepteert. Let op: als u de strafbeschikking accepteert (bijvoorbeeld door het betalen van de boete) dan erkent u hiermee schuld. Dit is niet meer terug te draaien. U krijgt hierdoor een aantekening op uw strafblad. 

 • Transactie. De officier van justitie kan u ook een transactie aanbieden. Dit betekent dat er bepaalde voorwaarden worden gesteld. Als u zich daaraan houdt, voorkomt u verdere strafvervolging. Een aantal mogelijkheden zijn betaling van een geldbedrag, een schadevergoeding voor het slachtoffer of afstand doen van inbeslaggenomen voorwerpen. Let op: als u de transactie accepteert (bijvoorbeeld door het betalen van de boete) dan erkent u hiermee schuld. Dit is niet meer terug te draaien. U krijgt hierdoor een aantekening op uw strafblad. 

 • Rechter. Uw zaak kan ook aan de rechter worden voorgelegd. U ontvangt dan een dagvaarding. Hierin staat van welk strafbaar feit u wordt verdacht en de datum, het tijdstip en de plaats waar uw strafzaak wordt behandeld. 


Bij de rechter

De zitting is in principe openbaar. U mag bijvoorbeeld familieleden of vrienden meenemen. Het kan ook zijn dat er pers aanwezig is. De uitspraak is altijd in het openbaar.

De inhoudelijke behandeling verloopt als volgt:

 1. De bode roept uw naam en zaak. Iedereen neemt plaats in de zittingszaal. 

 2. De rechter controleert de persoonsgegevens en geeft een korte uitleg over uw rechten tijdens de zitting, zoals het recht om niet te antwoorden op vragen die worden gesteld.

 3. De officier van justitie leest de tenlastelegging. Hierin staat waarvan u wordt verdacht.

 4. Onderzoek door de rechter (vragen aan u als verdachte, horen van getuigen/deskundigen en behandelen van de stukken).

 5. Behandeling van een eventuele vordering voor een schadevergoeding van een benadeelde partij (slachtoffer). De benadeelde mag ook een mondelinge toelichting geven.

 6. In sommige gevallen mag een slachtoffer spreekrecht uitoefenen. Het slachtoffer mag dan aan de rechter – los van een verzoek tot schadevergoeding – toelichten welke gevolgen het strafbare feit voor hem/haar heeft gehad.

 7. Behandeling van persoonlijke omstandigheden van u als verdachte.

 8. De officier van justitie geeft zijn standpunt over uw zaak (requisitoir) en zegt welke straf hij eist.

 9. Daarna houdt uw advocaat of u zelf een pleidooi. Dit is uw verdediging.

 10. De officier van justitie mag ingaan op het pleidooi.

 11. U of uw advocaat mag reageren op wat de officier heeft gezegd. U mag als verdachte zelf geen vragen stellen aan de officier van justitie. Wel mag u het aangeven als iets niet duidelijk is.

 12. Als verdachte krijgt u het laatste woord.

 13. Na het laatste woord sluit de rechter het onderzoek af. De rechter geeft aan wanneer de uitspraak zal worden gedaan.


In eenvoudige zaken wordt meestal direct mondeling uitspraak gedaan. In ingewikkeldere zaken wordt binnen twee weken schriftelijk uitspraak gedaan. 

De rechter kan u in zijn uitspraak: 

 • Vrijspreken.

 • Een straf of maatregel opleggen.

 • Ontslaan van alle rechtsvervolging. Dit betekent dat u niet veroordeeld kunt worden hoewel het strafbare feit wel bewezen is. Dit is het geval als u bijvoorbeeld heeft gehandeld uit zelfverdediging.

Niet eens met de uitspraak?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank dat kunt u hiertegen meestal hoger beroep instellen bij het gerechtshof. De officier van justitie kan ook in hoger beroep gaan. Het hoger beroep moet in principe binnen 2 weken nadat de uitspraak is gedaan, worden ingediend bij de griffie van de rechtbank. Bent u te laat met het instellen van hoger beroep dan kan het zijn dat het gerechtshof uw zaak in hoger beroep niet in behandeling neemt. 

Ervaren strafrechtadvocaat

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit dan wilt u zich laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. U bent bij ons aan het juiste adres. Wij bieden gespecialiseerde bijstand vanaf het eerste verhoor bij de politie tot en met de inhoudelijke behandeling bij de rechtbank of het gerechtshof. 

U kunt bij ons terecht voor vrijwel alle strafzaken: verkeerszaken, valsheid in geschrifte, winkeldiefstal, diefstal, brandstichting, vernieling, inbraak, bedreiging, huiselijk geweld, mishandeling, aanranding, verkrachting, dood door schuld, doodslag en moord.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. We bekijken dan samen wat wij eventueel voor u kunnen betekenen.